Medycyna

Czym zajmuje się medycyna sportowa?

Medycyna sportowa zajmuje się nie tylko opieką nad osobami aktywnymi fizycznie, ale praktycznie całą dziedziną sportu zawodowego, dlatego też warto dokładnie jej się przyjrzeć. Głównym zadaniem odpowiednio wyszkolonych lekarzy jest przede wszystkim idealne przygotowanie sportowców, ustalenie planów treningowych i diet oraz ogólna ocena wydolności fizycznej.

Czym tak naprawdę zajmuje się medycyna sportowa?

W dużym skrócie mówiąc medycyna sportowa zajmuje się przede wszystkim kwalifikacją do uprawiania sportu. Z praktycznego punktu widzenia oznacza to, że zadaniem lekarzy jest wykluczenie wszelkich przeciwwskazań zdrowotnych u osób, które chcą trenować wybraną dyscyplinę sportową. Mało osób zdaje sobie sprawę również z tego, że zadaniem medycyny sportowej jest również wykrywanie i zwalczanie dopingu, który w dzisiejszych czasach jest bardzo dużym zagrożeniem. Podstawowymi zadaniami medycyny estetycznej jest również zapobieganie przeciążeń organizmu, urazów i kontuzji.

Jakie badania zleca lekarz sportowy?

Wszyscy sportowcy poddawani są badaniom wstępnym, które odbywają się zazwyczaj co 2 lata. W tym konkretnym przypadku oprócz ogólnych badań lekarskich wykonuje się również pomiary antropometryczne, próby wysiłkowe, badania ortopedyczne i konsultacje laryngologiczne, okulistyczne oraz stomatologiczne. Przy badaniach wstępnych wykonuje się oczywiście badanie EKG, morfologię krwi, badanie moczu, OB oraz badanie poziomu cukru we krwi. Każda wizyta u lekarza sportowego rozpoczyna się oczywiście od konsultacji. Przy wielu dyscyplinach sportowych niezbędne jest także dokładne zmierzenie i zważenie pacjenta.