Inne

Opieka dla dzieci

Chyba każdy zdaje sobie sprawę z tego, że klub malucha musi zatrudniać liczbę pracowników odpowiadającą liczbie dzieci, które do danego klubu uczęszczają. Wiąże się to z wieloma niezwykle istotnymi sprawami. Nie chodzi tu wyłącznie o potrzebę prowadzenia indywidualnych zajęć.

Najczęściej klub malucha zatrudnia tylu pracowników, ilu potrzeba. Dzięki odpowiedniej liczbie opiekunów dzieci czują się bezpiecznie. Mogą liczyć na pomoc w każdym momencie i nie muszą czekać w kolejce, o tę pomoc prosząc. Liczba opiekunów w klubie malucha jest zależna przede wszystkim od liczby dzieci, a także od ich wieku oraz liczby grup. Wobec tego w każdym klubie może być zupełnie inne zapotrzebowanie na pracowników.